De geschiedenis van de hennepplant

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

Wat is de hennep plant Hennep is een zeer veelzijdige plant die voor meer dan 30.000 verschillende toepassingen kan worden gebruikt. De belangrijkste onderdelen van de hennepplant zijn: De bastvezel, die tot 85% hoogwaardige cellulose bevat (ter vergelijking: bomen bevatten slechts 30% cellulose); De kern, een houtachtige stengel; De zaden, die 44% eetbare olie bevatten;…

read more

The history of the hemp plant

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

What is the hemp plant Hemp is a very versatile plant that can be used for more than 30,000 different applications. The most important parts of the hemp plant are: The bark fiber, which contains up to 85% high-quality cellulose (for comparison: trees only contain 30% cellulose); The core, a woody stalk; The seeds, which…

read more

CBD en tolerantie

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

Leidt regelmatige inname van CBD tot tolerantie CBD wordt steeds vaker afgeschilderd als een middel voor alles. Logisch dat u het dagelijks gaat gebruiken, maar gaat het effect van CBD hierdoor verloren? Bouwt u dus tolerantie op bij dagelijks gebruik? Wat is tolerantie Allereerst: wat is tolerantie? Tolerantie is het proces waarbij iemand zijn of…

read more

How fast does CBD work ?

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

In daily life everyone wants his or her complaints to be resolved as quickly as possible. Preferably within a few hours or minutes. Yet it is not always realistic to expect that every pain will disappear from the body quickly. Some substances simply need time to do their job. Many people ask themselves how Cannabidiol…

read more

Hoe snel werk CBD ?

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

In het dagelijks leven wil iedereen dat zijn of haar klachten zo snel mogelijk verholpen worden. Het liefst binnen enkele uren of minuten. Toch is het niet altijd reëel om te verwachten dat ieder pijntje snel uit het lichaam verdwijnt. Sommige stoffen hebben nu eenmaal de tijd nodig om zijn werk te doen. Veel mensen…

read more

Which CBD is right for me?

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

The landracer CBD oil knows 4 different product lines with varying percentages of Cannabidiol.The Premium line with the 3,5%, 7%, 10%, and 25%the 6% RAW with 1000mg CBDthe C series with 1,25%, 2,5% en the 5%the care line with 1,25%, 2,5% and the 5% But which line is best suited for you? The Premium lineThese…

read more

Welke CBD olie past bij mij ?

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

De landracer cbd olie kent 4 verschillende productlijnen met verschillende percentages Cannabidiol.de premium lijn met de 3.5%, 7%, 10% en 25%de 6% RAW met 1000 mg cbdde C serie met 1,25%, 2,5% en de 5%de care lijn met 1,25%, 2,5% en de 5% Maar welke lijn is nu voor u geschikt? De premium lijnDeze olies…

read more

MCT en de voordelen voor sporters

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

De afkorting MCT staat voor medium-chain triglycerides, wat de Engelse benaming is voor middellange vetzuurketens.Vanwege hun kortere lengte, vergeleken met lange vetzuurketens, worden MCT’s makkelijker verteerd door het lichaam.Daarnaast bevat MCT-olie ook 10% minder calorieën dan lange vetzuurketens. Van alle vetzuurketens komt dit type vetzuurketens, dat onder anderen worden gevonden in producten als olijfolie, noten…

read more

Benefits of MCT oil

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

MCT is an abbreviation for Medium-Chain-Triglyceride. Triglyceride is one type of fatty acid. Medium-Chain means that the fatty acids have a medium length chain.Palm oil and coconut oil are the most important sources from which MCT oil originates. The amount of MCT’s in coconut oil equals about 65%. MCT can be considered a healthy saturated…

read more

Wat is het verschil tussen CBD olie, hennepzaad olie en wiet olie.

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

Met de verschillende soorten hennepoliën op de markt, kan het moeilijk zijn om producten te onderscheiden. Het kost tijd om de specifieke terminologie te leren die in de industrie wordt gebruikt. Als nieuwe consument kan dit verwarrend zijn bij het kiezen van welk product u wilt kopen. In dit blog gaan we het verschil tussen drie gemeenschappelijke…

read more

De voordelen van Hennepzaad olie

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

De voordelen van hennepzaad-olie. De meeste mensen hebben nog nooit gehoord van hennep-eiwit, maar bent u zich bewust van het feit dat op hennep gebaseerde eiwitten de beste bronnen zijn van veganistisch eiwitsupplement dat de optimale kwaliteit van alle 20 soorten aminozuren, essentiële mineralen, vezels en goed vet bevat. Deze eiwitten vind u terug in…

read more

CBD olie bewaren

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

Je hebt er een nieuwe beste vriend bij. Dat is juist! Ik heb het over je nieuwe fles CBD-olie. Maar wat nu…… Het innemen van de CBD-olie is vrij eenvoudig, 3 maal daags je dagelijkse hoeveelheid druppels onder de tong druppelen. Maar ik wed dat je niet weet wat de beste manier is om CBD-olie…

read more

Take CBD oil abroad

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

We are regularly asked if you can take CBD oil abroad. The Netherlands has the Opium Act, but also applies a tolerance policy. CBD oil is legal here (with the exception of production, which in turn is legal across the border). This makes it confusing for many people, but what about when you go on…

read more

CBD olie mee nemen naar het buitenland

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

Wij krijgen regelmatig de vraag of je CBD-olie mee mag nemen naar het buitenland.  Nederland heeft de Opiumwet, maar hanteert daarnaast ook een gedoogbeleid. CBD-olie is hier legaal (met uitzondering van de productie, die dan weer legaal is over de grens). Dit maak het voor veel mensen verwarren, maar hoe zit het nu als je…

read more

The difference between CBD oil and cannabis oil

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

The media is paying more and more attention to CBD oil lately, which is of course fantastic, because the more attention is paid to it, the better this is for the consumer and the industry. It is important that the media is not always aware of all the facts and that there is a lot…

read more

Het verschil tussen CBD olie en wietolie

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

De media besteed te laatste tijd steeds meer aandacht aan CBD-olie, wat natuurlijk fantastisch is, want hoe meer aandacht eraan besteed wordt hoe beter dit is voor de consument en de branche. Belangrijk is dat de media niet altijd op de hoogte is van alle feiten en er bij de consument een hoop verwarring ontstaat.…

read more

What should you pay attention to when buying cbd oil?

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

What should you pay attention to when buying cbd oil? Cannabidiol (CBD) oil is getting more and more attention. As a result of the growth, more and more brands are entering the market that do not know exactly what they are doing. That is why it is very important to pay attention to several criteria.…

read more

CBD olie kopen waar moet je opletten ?

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

Waar moet je opletten bij het aanschaffen van cbd olie? Cannabidiol (CBD) olie krijgt steeds meer aandacht. Door de groei komen er steeds meer merken op de markt die niet weten wat ze precies aan het doen zijn. Daarom is het van groot belang om te letten op meerdere criteria. Laten we eerst beginnen met…

read more

Ideal Cannabidiol content

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

Introduction Currently, there are quite a few studies focusing on cannabidiol, which has led to the discovery of the largest neurotransmitter system of our body. This system is called the endocannabinoid system (ECS). The ECS is responsible for the management of highly complex processes in our body. Examples include: sensory perception, appetite, immune system function,…

read more

Ideale Cannabidiol gehalte

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

Inleiding Momenteel zijn er aardig wat onderzoeken gericht op cannabidiol en dat heeft geleid tot de ontdekking van het grootste neurotransmittersysteem van ons lichaam. Dit systeem heet het Endocannabinoïdensysteem (ECS). Het ECS is verantwoordelijk voor de aansturing van zeer complexe processen in ons lichaam. Voorbeelden hiervan zijn: zintuiglijke waarneming, eetlust, werking van het immuunsysteem, werking…

read more

Acne and CBD

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

Skin conditions, which recognize all have the appearance of pimples. In the following references you can read more about treating acne with hemp-related products such as Landacer CBD balm or Landracer CBD oil. You can use the products for the skin so you can form your own opinion. Because we can not make claims you…

read more

Acne en CBD

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

Kan je met CBD olie Acne behandelen? Acne is een verzamelnaam van enige, onderling verschillende huidaandoeningen, die alle te herkennen zijn aan het optreden van puistjes. In de volgende verwijzingen kunt u meer lezen over de behandeling van Acne met cannabis gerelateerde producten zoals bijvoorbeeld Landracer CBD balsem of Landracer CBD olie. U kunt de…

read more

Funny facts about Hemp history

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

The super rich have conspired to spread misinformation about an extremely versatile plant that, if used properly, their businesses would be ruined. The word “marijuana” was created in the mid-1930s to tarnish, as you will read the good image and phenomenal history of the hemp plant. The facts cited are generally controllable in the “Encyclopedia…

read more

Leuke weetjes over de geschiedenis van de Hennepplant

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

De superrijken hebben samengespannen om desinformatie te verspreiden over een uiterst veelzijdige plant die, indien goed gebruikt, hun bedrijven zou hebben geruïneerd. Het woord ‘marihuana’ werd in het midden van de jaren 1930 gecreëerd om het goede imago en de fenomenale geschiedenis van de hennepplant te bezoedelen, zoals je zult lezen. De feiten die worden…

read more

5 Important Facts About Cannabidiol (CBD)

150 150 Landracer CBD Solutions B.V.

CBD Cannabidiol or changed rapidly the debate surrounding the use of cannabis as medicine. Most people have heard of the chemical THC, which is the ingredient in cannabis users where high or stoned. But recently, the attention of the medical world shifted to another ingredient in cannabis called CBD – and for good reasons. While…

read more
  • 1
  • 2