CBD bij hoge bloeddruk

150 150 Landracer CBD Solutions B.V. - groothandel
Young male psysician with patient measuring blood pressure

Een ideale bloeddrukmeting valt tussen 90/60–120/80mmHg (bloeddruk wordt gemeten in millimeter kwik). Iemand met een hoge bloeddruk heeft een bloeddruk van 140/90mmHg of hoger. Maar wat is hier aan te doen? en wat heeft CBD hier mee te maken?

De risico’s van een hoge bloeddruk

Een hoge bloeddruk kan ontstaan door een tal van redenen. Bekende factoren zijn, Niet voldoende lichaamsbeweging, een slecht voedingspatroon en obesitas. Er zijn een aantal kleine preklinische studies die wijzen op een positieve invloed van CBD op een hoge bloeddruk. Dit is voor ongeveer 1 miljard mensen die met een hoge bloeddruk te maken hebben een welkome ontwikkeling. Het is ook duidelijk dat een hoge bloeddruk vrij willekeurig is. In 2015 had 1 op de 4 mannen en 1 op de 5 vrouwen een te hoge bloeddruk. Helaas gaat dit vaak gepaard met veel risico factoren.

Naarmate je ouder wordt stijgt de kans op een hoge bloeddruk. Ook heb je meer kans op een hogere bloeddruk als het bijvoorbeeld in de familie zit, als je rookt, veel lijdt aan stress of een chronische aandoening hebt (nieraandoeningen, diabetes of slaaptekort, om er een paar te noemen). Zoals u kunt zien zijn er veel factoren die de kans op een hoge bloeddruk verhogen.

Gelukkig is er aan een hoge bloeddruk veel te doen om het te reguleren. Vaak is een kleine aanpassing in je lifestyle voldoende. Om goed te weten waarom het zo vaak voorkomt en hoe CBD wellicht de bloeddruk beïnvloed is het handig om te weten hoe het überhaupt in zijn werking gaat.

Wat is een hoge bloeddruk en wat kan je ertegen doen

Het is bekend dat het bloed door het hart door je lichaam wordt gepompt. Dit vereist natuurlijk een bepaalde druk. De aderen in je lichaam zijn ontworpen om met verschillende druk om te gaan. Zodra deze stijgt kunnen er dus problemen ontstaan.

Bloeddruk wordt gemeten in twee verschillende manieren: systolische en diastolische druk. De systolische druk (boven druk) is de druk van het lichaam als het hart bloed naar buiten pompt. En diastolische druk (onder druk) is de druk tussen de hartslagen in, dus wanneer het hart rust. Bij een meting is dan ook de eerste altijd boven druk en de tweede altijd onderdruk.

Het is niet moeilijk in te denken hoeveel schade een aanhoudende hoge bloeddruk kan doen met het hart. Bij aanhoudende druk worden bloedvaten gedwongen om te verharden. Op deze manier verminderd de algehele bloedstroom. Ook kan hoge bloeddruk in het ergste geval leiden tot angina, hartaanval, hartfalen, onregelmatige hartslag of zelfs gesprongen aders.

Natuurlijk is voorkomen de beste strategie bij een hoge bloeddruk. Toch zijn er helaas vaak gevallen waarbij goed onderhouden de enige optie is. Hierbij kunt u denken aan het verminderen van mentale stress, behandelingen van bloeddruk en regelmatige bloeddrukcontroles. Bij de behandeling van hoge bloeddruk speelt CBD wellicht een belangrijke rol.

Effecten van CBD op bloeddruk

Het aanpakken van risicofactoren kan wellicht de hoge bloeddruk verminderen. Er is de laatste tijd steeds meer interesse in de effecten van CBD. Dit geldt niet alleen voor de bloeddruk maar ook voor de algemene hart en bloedvaten gezondheid.

Een onderzoek gedaan in 2017 naar de effecten van CBD op bloeddruk had de volgende conclusie: “Acute toediening van CBD vermindert bloeddruk in rust en de stijging van de bloeddruk door stress.” Het is wel heel belangrijk te vermelden dat deze test groep heel erg klein is in vergelijking met alle mensen die lijden aan een hoge bloeddruk. Maar des al niet te min zijn de resultaten bemoedigend, zoals ook vermeld bij het onderzoek is er nog veel onderzoek nodig.

Hoe ziet de toekomst eruit

Het is nog te vroeg om te bepalen of CBD enige toepassing heeft bij hoge bloeddruk. Gelukkig weerhoudt dit niet verder onderzoek naar eventuele toepassingen.

Zoals eerder aangegeven zijn de studies niet heel groot in omvang op het moment maar wellicht veranderd dit nog.

Voor wat betreft de preventie en het onder controle krijgen van hoge bloeddruk, raden wij aan altijd te overleggen met je arts voor je een actieplan bepaalt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

First order discount

10% off

Join our news letter and stay informed about the latest CBD trends and discounts.

You will receive a 10% discount code for your first order.